אל הלא נודע: משפחת הרב יעקב מנדלבאום 1939-1948

אל הלא נודע: משפחת הרב יעקב מנדלבאום 1939-1948

בוזי, אסתר

קיבוץ דליה, הוצאת "מערכת", 2014

לאחר ביקור בבית ילדותה של אימא בעיירה שדליץ בפולין, גמלה בלבי החלטה לכתוב את סיפורה ואת סיפורה של משפחתה בתקופת השואה. 'אל הלא נודע' הוא סיפורה של משפחת מנדלבאום, שבדרך חתחתים, מלאת מהמורות צלחה את אימי השואה וזכתה להגיע כמשפחה לנושא חלומותיה – ארץ ישראל. רצונם של בני המשפחה להישאר ככל האפשר ביחד, בולט לאורך הסיפור, ואולי הוא שהביא לסיומו המוצלח של מסע ההישרדות. בסיפור משולבים סיפורים ואנקדוטות הממחישים כיצד השפיעו אירועי מלחמת העולם השנייה ותקופת השואה על החיים החדשים שנבנו על ידי הניצולים בארץ ישראל, וכיצד, כחוט השני, עוברים בתוך הסיפורים אירועים אותם אני חווה בהיותי בת הדור השני לשואה ולתקומה … זהו סיפורה של משפחה אחת, אך גם סיפורן של משפחות רבות.

(מתוך העטיפה האחורית)