אבות מספרים שדלץ

אבות מספרים שדלץ

ארגון יוצאי שדליץ בישראל, 2004

מדבריו של עורך הספר, מר ישראל זילברשטיין:

"אחד ממפעלי ההנצחה הגדולים של פעילי ארגון יוצאי שדלץ בשנים שלאחר המלחמה היה ליקוט קובץ מאמרים, סיפורים וזכרונות, שמהם הורכב ספר ה"יזכור". הספר, עב כרס כנהוג באותן שנים, כתוב ברובו באידיש, והוא שופך אור על קהילה יהודית תוססת בת כשתי רבבות יהודים. בעריכה ובמימון המפעל נקבצו פעילים מכל רחבי העולם: ארגנטינה, ברזיל קנדה, צרפת, ישראל ועוד.

…לפני שנים מספר נלכדתי גם אני בלהט הזעקה, והתחברתי לנושא ההנצחה דרך הרעיון לפרסם מהדורה חדשה של הספר – בשפה העברית.

…שנים ספורות לאחר אותו ביקור היסטורי בשדלץ מונף הספר "אבות מספרים שדלץ", יזכור לקהילת שדלץ, כתוב בשפה העברית. ספר שהוא נכס צאן ברזל לדורות הבאים.

…הספר מבוסס, רובו ככולו, על המהדורה הראשונה, שפורסמה כאמור באידיש.

…אציין עוד, שלא כל הפרקים בספר המקורי תורגמו ושולבו במהדורה החדשה. הבחירה נעשתה לאחר שיקול דעת מעמיק והתלבטות קשה. התאמנו את העיצוב והעריכה למהדורה מקובלת ונוחה לקריאה, ובכל מקרה ניתן, כמובן, לחזור ולקרוא את המקור באידיש."

Previous slide
Next slide