אברהם סוחוזיברסקי ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת אברהם סוחוזיברסקי ז"ל

אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת

סוחוזיברסקי

הילדים: שוקי סלע, משה סלע ואיילה עובד
הנכדים והנינים 

  על פטירתו בשיבה טובה 
של אב המשפחה האהוב

אברהם סוחוזיברסקי ז"ל

היה חבר הועד הראשון של ארגון יוצאי שדלץ
ושימש שנים רבות כגזבר הועד

שלא תדעו עוד צער

חבריכם בארגון יוצאי שדליץ

דברים לזכר