עצרת זיכרון שנתית מקוונת, נובמבר 2020

עקב המצב החליטה הנהלת יד ושם בשיתוף ארגון יוצאי שדלץ בישראל לבטל השנה את האזכרה השנתית ליהודי שדלץ, שהייתה מתוכננת להתקיים בהיכל יהדות ווהלין בגבעתיים.

לפיכך נקיים השנה את האזכרה באופן מקוון באותו מועד ובאותה שעה:

יום שלישי, 24 בנובמבר 2020 (ח' בכסלו תשפ"א) בשעה 17:00.

עצרת האזכרה תוקלט מראש והיא תכלול:

בתכנית:

דברי ברכה: ד"ר אורלי שטטינר, חברת ועד ארגון שדלץ ומנהלת אתר האינטרנט

אזכרה: החזן יצחק נבו, דור שני

הרצאה: "חיפוש השורשים- מסמכים של יהודי שדלץ בארכיונים שונים", גב' סימה ולקוביץ', יד ושם.

שירה: גב' שולי נתן

קריינות: גב' אורלי ניר, סגנית מנהלת אתר הנצחה וקשרי קהילה ביד ושם.

נגן וידאו