אזכרה שנתית, נובמבר 2018

ביום שלישי, 13 בנובמבר 2018 (ה' בכסלו תשע"ט) תתקיים האזכרה השנתית ליהודי שדלץ שנספו בשואה, בשלוחת בית הספר הבינלאומי להוראת השואה של יד ושם, היכל יהדות ווהלין, רחוב כורזין 10 גבעתיים.

בתכנית:

17:00 התכנסות וכיבוד קל, תערוכת צילומים ברחבה

18:00 תחילת האירוע

אזכרה: החזן אברהם נבו, דור שני

דברים: ד"ר אורלי שטטינר, חברת ועד ארגון שדלץ ומנהלת אתר האינטרנט

הרצאה: "תרומתם של יהודי שדלץ למדינת ישראל", גב' נעמה גליל, יד ושם.

קטעי נגינה: כלייזמרים

הנחיה: גב' תמי מאיר לבית טבקמן.

Click Here
Previous slide
Next slide