אסתר רימר לבית הנדלרסקי ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת אסתר רימר לבית הנדלרסקי ז"ל

אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחות

פסובסקי ורם

הילדים חנה פסובסקי וזאב רם 
ושאר בני המשפחה           

  על פטירתה של אם המשפחה בגיל 85

אסתר רימר לבית הנדלרסקי ז"ל

10.11.2011 

ילידת שדלץ, 13.3.1926

שלא תדעו עוד צער

חבריכם בארגון יוצאי שדליץ

דברים לזיכרה