לפני המלחמה

בגלריה זו מרוכזים תצלומים של העיר- רחובות, מבנים מיוחדים והווי של עיירה פולנית לא גדולה במיוחד. רוב הצילומים לקוחים מארכיונים שונים וצולמו בראשית המאה ה-20, חלקם טרם מלחמת העולם הראשונה וחלקם בתקופה שבין המלחמות.