בית הכנסת

בגלריה זו מרוכזות תמונות שנותרו מבית הכנסת המרכזי בשדלץ, שנשרף ונחרב בליל חג המולד 1939 ע"י הפולשים הגרמנים.