האם לבית טבקמן ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת האם לבית טבקמן ז"ל

אנו משתתפים באבלה הכבד של חברת הועד 

תמי מאיר – טבקמן

ובני המשפחה

  על פטירתה
של אמה
 

שלא תדעו עוד צער

חבריכם בארגון יוצאי שדליץ

דברים לזכר

ההלוויה התקיימה היום, 19.8.2009 בהר המנוחות, גבעת שאול בירושלים