הרצל קווה ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת הרצל קווה ז"ל

אנו משתתפים באבלה של משפחת

קווה

הבת יהודית גולדמן וב"ב,
הבן איתן קווה וב"ב, הבת אסנת שטרן וב"ב,
הנכדים, הנינים ושאר מוקירי זכרו

  על פטירתו בגיל 92 של אב המשפחה 

מר הרצל קווה ז"ל

1923 – 28.1.2015    

יליד שדלץ, יו"ר ונשיא הארגון.

שלא תדעו עוד צער

חבריכם בארגון יוצאי שדליץ

פרטים ודברים לזכרו

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו הלילה של מר הרצל קווה, בן 92 במותו.
ההלוויה תתקיים היום בשעה 14:00 בחולון.

הרצל קווה נולד בעיר שדלץ למשפחה ובה הורים ושתי אחיות. בפרוץ מלחמת העולם השנייה עסק בלימודי ערב. עם כניסת הגרמנים לעיר נחטף יחד עם קבוצת גברים, ביניהם אביו ודודו. הצליח לברוח ולחזור לעיר הולדתו.
קווה חי בגטו עד לחיסולו בקיץ 1942. הוא ניצל בזכות גילו הצעיר, ונלקח על-ידי הגרמנים לעבודות כפייה. בזכות תושייתו ברח לאיטליה, נתפס, ונלקח למחנה של זרים עד פלישת בנות-הברית. באיטליה הצטרף כאזרח ליחידה של הבריגדה היהודית, עד שקיבל סרטיפיקט ועלה לישראל בקיץ 1944.
קווה רכש הכשרה מקצועית בתחום היהלומים, שבו עסק עד פרישתו לגמלאות. בישראל זכה להינשא ולהקים משפחה, חוליית המשך למשפחתו שנספתה כולה בשואה, ובזאת מימש את צוואתה הרוחנית של אמו, שאמרה לו ביום חיסול הגטו: "אתה תישאר בחיים".
הרצל קווה, יליד שדלץ, היה יו"ר ונשיא ארגון יוצאי שדלץ בישראל במשך שנים ארוכות.
אנו משתתפים בצער בני משפחתו: ילדיו הגב' יהודית גלדמן, מר איתן קווה והגב' אסנת שטרן, נכדיו וניניו.

יהי זכרו ברוך!