ויימן אפרים

ויימן אפרים

בן גניה ודב. נולד בט' באייר תר"פ ( 27.4.1920) בשדלץ שבפולין ועלה עם משפחתו לארץ ישראל במאי 1924. בתל-אביב סיים את ביה"ס תיכון בבית הספר למסחר "גאולה". בראשית שנת 1935, בעודו תלמיד בבית-הספר התיכון הצטרף ליחידת הנוער באירגון ה"הגנה" ועם פרוץ מאורעות תרצ"ו שירת בפלוגת איתות במחוז תל אביב ונשלח מטעם ה"הגנה" להגנת טירת שלום. בקיץ 1937, עם סיום לימודיו בביה"ס התיכון, נשלח לתפקיד קשר ושמירה על קודחי בארות הנפט במדבר יריחו ולאחר מכן לרמת הכובש. בשממון ערבות יריחו ובבדידות המדבר ידע אפרים לבדר ולעודד את רוח חבריו. חבריו ידעו כי אפשר לבטוח בו, כי נאמן הוא.
בשנת 1938 התגייס לגדוד נוטרי הרכבת ושירת בו כמפקח על האיתות בקו חדרה-חיפה, לאחר מכן שימש בתפקידי הדרכה ופיקוח על רשת האיתות הארצית של ה"הגנה". בשנים 1939-1941 שירת כסרג'נט נוטרים בעמק יזרעאל והיה אחראי לקיום הקשר במחוז זה. אפרים היה צעיר ברוך-כשרונות, נמרץ ונועז אוהב זמר ושיחת ידידים. לא היה הרפתקן אבל אהב להעיז ולא ידע פחד. יהודי גאה היה וזקוף קומה. בתחילת שנת 1941 החליט להתגייס לשירות בצבא הבריטי אך נקרא למלא שליחות מיוחדת: לפוצץ בטריפולי שבלבנון את בתי הזיקוק ששימשו את האויב באותם ימים של מלחמת העולם.
לאחר תקופת האימונים יצא בכ"א באייר תש"א (18.5.1941) ליעד בקבוצת כ"ג צעירים נבחרים ב"הגנה" ב"ארי הים", סירת מוטור גדולה ומהירה. אך המשימה לא יצאה לפועל וגם גורל הצעירים לא נודע עד היום הזה.
אפרים הניח הורים ושני אחים. לאחר מותו הוענק לו "אות ההתנדבות" של ה"הגנה".
כ"ג יורדי הסירה הונצחו בערים שונות בארץ על ידי קריאת רחובות על שמם; כן הוקמה אנדרטה לזכרם בבית-הקברות הצבאי שבהר הרצל, ירושלים. אפרים הונצח בספר "מגן בסתר" ובחוברת זיכרון שהוציאו נוטרי עמק יזרעאל בשם "לזכר חברינו".