חיה-רבקה שקלרז' ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת חיה-רבקה שקלרז' ז"ל

אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת

שקלרז' – גלעד

בנה יהושע, בתה אילנה ובני ביתם 

  על פטירתה בשיבה טובה 
של אם המשפחה האהובה

חיה-רבקה שקלרז' ז"ל

ילידת שדלץ, בת ליהושע ורחל מאייר 
נכדתו של ד"ר יצחק שפלן 

שלא תדעו עוד צער

חבריכם בארגון יוצאי שדליץ

דברים לזיכרה