חנינא שטיינברג ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת חנינא שטיינברג ז"ל

אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת

שטיינברג, חצובי ואולניק

הגב' רבקה חצובי, שושנה אולניק ובני ביתן 

  על מותו של יקירם  

חנינא שטיינברג ז"ל

יליד שדלץ 

שלא תדעו עוד צער

חבריכם בארגון יוצאי שדליץ

דברים לזיכרו