חנן חצובי ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת חנן חצובי ז"ל

      אנו משתתפים באבלן של משפחות

חצובי ורפן

רעייתו הגב' רבקה חצובי, הבן שבי ואילת חצובי,
הבת אופירה וגיורא רפן, הנכדים והנינים
            ושאר בני המשפחה ומוקירי זכרה                

  על פטירתו בגיל 101 של אב המשפחה 

חנן חצובי ז"ל

1913 – 27.2.2014    

פעיל ציבורי ואיש עשייה ומעוף.  

שלא תדעו עוד צער

חבריכם בארגון יוצאי שדליץ

פרטים ודברים לזכרו

לאחרונה הלך לעולמו בגיל 101 חנן חצובי, יליד שדלץ.

הותיר אחריו את רעייתו רבקה חצובי, ילידת שדלץ וחברה פעילה בארגון, בתו של משה שטיינברג. כמו כן הותיר את בנו שבי ואיילת חצובי, בתו אופירה וגיורא רפן, נכדים ונינים.

חנן חצובי היה ממייסדי ארגון עובדי קופת חולים הכללית והיו"ר הראשון שלו וכן יו"ר לשעבר של ארגון גמלאי קופת חולים הכללית. אנו שולחים את תנחומינו למשפחה. 

יהי זכרו ברוך!