יאבקוביץ לייזר 1910-1985, יאבקוביץ אסתר ז"ל 1916-2002

יאבקוביץ לייזר 1910-1985, יאבקוביץ אסתר ז"ל 1916-2002

באהבה להורינו היקרים

לבית בינה ואריה דואה

בשם קראוזה אלה, יאבקוביץ שמואל, הנכדים והנינים, האחות והאח.

יהי זכרם ברוך לעולמי עד.