יגוז'ינסקי אהרון ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת יגוז'ינסקי אהרון ז"ל

אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת

יגוז'ינסקי

הבן שאול, הבת מרים
הנכדים, הנינים וכל שאר בני המשפחה

  על פטירתו בשיבה טובה
של האב האהוב

אהרון ז"ל

1908-2009

שלא תדעו עוד צער

חבריכם בארגון יוצאי שדליץ

דברים לזכר

יושבים שבעה בבית המנוח, רח' ברנר 6, כפר סבא.

מר אהרון יגוזינסקי נולד בשדלץ בשנת 1908

כשהיה בן 37 היה בין השבים לשדלץ ועזר בהבאת עצמות יהודים מטרבלינקה לקבורה בקבר אחים בשדלץ.

את סיפורו של שאול בנו אודות טיול השורשים שערך לפני מספר שנים בשדלץ ניתן לקרוא כאן.