מגילת פרעות שדליץ בשנת 1906

מגילת פרעות שדליץ בשנת 1906

יצחק כספי, תל אביב תש"ז, 1947

מתוך עדותו של יצחק כספי:
"בית הכנסת העירוני נהרס בידי הרוצחים הגרמנים. הגרמנים הציתו את בית הכנסת, שעה שבתוכו היו פליטים מערים אחרות, שלא מצאו מקומות מגורים בעיר. למחרת דרשו השלטונות הגרמנים, שהיהודים יאשרו בכתב שבעצמם הציתו את בית הכנסת. יחד עם בית הכנסת העירוני נשרפו גם בית המדרש העירוני (מראשית המאה התשע עשרה) שנמצא סמוך לבית הכנסת וכן בית המדרש הפרטי שהוקם בשנת 1979-1978 בידי הגביר "המתנגד" רבי ישראל יחיאל גרינברג – ושנקרא על שמו."