מטרות ויעדים

 • הרחבת הארגון והעלאת מספר החברים, תוך איתור בני הדור השני והשלישי והידוק הקשר עם צאצאי הקהילה הפזורים בעולם (בפרט בארה"ב ובארגנטינה).
 • איסוף וריכוז של מסמכים, תעודות, תמונות וחומרים אחרים בעלי ערך היסטורי ורגשי הנוגעים לבני קהילת שדלץ. באמצעות איסוף זה והעלאתו לאתר הארגון תקודם הגשמת החזון.
 • איתור בני הדור הראשון, ילידי שדלץ, שטרם מסרו עדותם עד היום. עידוד לכתיבת זיכרונות, תוך ניצול ההזדמנות האחרונה לשימור זיכרונותיהם וסיפורם האישי והמשפחתי.
 • ארגון מסעות שורשים שנתיים המיועדים ליוצאי שדלץ. הסיורים יתוכננו כך שיוקדש די זמן לביקור בשדלץ ובסביבתה, ויתאפשר למעוניינים בכך לאתר כתובות של בני משפחתם ולבקר בארכיון העיר. כמו כן יכללו הסיורים ביקור בטרבלינקה, שם הושמדו מרבית בני הקהילה.
 • עזרה בהכנת אילנות יוחסין של בני הקהילה.
 • ארגון מפגשים מפעם לפעם לבני הקהילה, שיכללו מפגש בין הדורות, שמיעת סיפורי בני הדור הראשון, וחיזוק הקשר והזיקה לקהילה בקרב בני הדור השני והשלישי. בהתכנסויות אלו תהיה לבני הדור השני והשלישי הזדמנות לשאול שאלות, לזהות תמונות מהאלבום המשפחתי ועוד.
 • בפרט יאורגן אחת לשנה מפגש שיהיה אירוע ה"אזכרה השנתית" לקהילת שדלץ.
 • הוצאת עלון פעם ברבעון שיישלח לחברי הארגון ובו עדכונים, סיפורים, תמונות ועוד, הנוגעים לבני הקהילה.
 • שיקום והצלת בית הקברות היהודי בשדלץ. הועד ייזום פעולות להשגת שיתוף פעולה עם הגורמים האחראיים בשדלץ, וכן עם גורמים שעשויים לסייע בארץ, על מנת לנסות ולהציל את שטח בית הקברות, העומד כרגע בסכנה לנוכח תכנית בינוי עירונית המאיימת עליו. המצב הנוכחי בבית הקברות הוא מזעזע ונדרשת פעילות אינטנסיבית לעניין זה.
 • שיתוף פעולה עם עיריית שדלץ לצורך הפיכת מבנה קיים למוזיאון ואתר הנצחה ליהודי שדלץ.
 • שימור, תחזוקה והרחבת אתר האינטרנט של הארגון. לצורך זה נדרש סיוע רב מבני הקהילה- אם באיתור ומסירת חומרים חדשים (מסמכים ותמונות) לסריקה ושילוב באתר, ואם בתרומות- לצורך המשך התפעול, ביצוע עבודות תרגום של מסמכים ועוד.