מכתבים אל יוסף פסובסקי

המכתבים נשלחו אלינו על ידי נכדו של מיכאל בן יוסף (פסובסקי), צליל לנדסמן.

מכתבים אלו נשלחו אל יוסף פסובסקי ע"י נציגי הקהילה היהודית בשדלץ בחודש אדר תרצ"ה עם פרידתם ממנו לרגל עלייתו לארץ.

(תמונות: pasovski-1, pasovski-2, pasovski-3)