מכתב מווינטרוב לפישל 1933

מכתב שנשלח משדליץ בשנת 1933 מאת י.נ. ויינטרוב אל מר פישל, לבקשת תרומות לטובת בית ספר "תרבות" שנבנה בעיר.