מקרה בעגאגון – דוד גיורא

ברחוב פילסודסקיגו  שכנה חנות של משפחת בעגאגון. מה מכרו בחנות זו? דברי תפירה וכל מה שכרוך לנושא החייטות והגלנטריה. פרנסה הם הוציאו בכבוד רב, כי הייתה זו חנות די מרווחת בממדים של אותה התקופה.

בימים ב' ו – ו' כשהיה מתקיים השוק בעירנו, המתה החנות מרוב בני אדם. רוב הקונים היו כפריים שבאו העירה לרגל השוק.

                         ++++++++  

בפולין של אותם הימים, השתוללה האנטישמיות ביתר שאת. אחרי מותו של פילסודסקי, השלטון החדש, לא רק שעודד את האנטישמיות, אלא העלים עין במתכוון. היו אלה שנים של פוגרומים בפולין (פשיטק,מינסק מזובייצקי ובריסק). כל בית עסק שלא היה  שייך ליהודי, שם לו לראווה כרזה מודפסת, על מנת להבליט את השתייכותה לדת הנוצרית. (furma chazesqanska ( . למרות הכל פנו האיכרים לחנויות היהודיות והדבר חרה מאוד לשונאי היהודיים. אז החלו חבורות "האנדקים" (andekim    "( הדמוקרטים הלאומיים" להפיץ כרזה משלהם: אל תקנה אצל יהודי. גם על זה לא הגיבו היהודים, כי הם ידעו, מי שבא לקנות אצלם פעם ויצא נשכר, יבוא גם בעתיד. אז החלו שונאי ישראל להעמיד משמרות ליד חנויות היהודים, על מנת למנוע בכח את כניסת הקונים שהינם פולנים.

                                  +++++++

הצבא הפולני שכלל גם חילות אויר וים, היה מחוץ לתחום לחייל היהודי. לא הרחק מעירנו בדרך לעיר סוקולוב, שכן מסלול המראה ובו התאמנו פרחי טיס. פעמים רבות ראיתים מטיילים בעירנו במדיהם האפורים, כשבחגורה תקוע פגיון קצר.

מאידך לא ראיתי בעירנו מלחים, כי הים היה כה רחוק מאיתנו מאות קילומטרים ואיש לא ציפה לראות יורד ים אמיתי.

אינני יודע כיצד בנם של הבעגאגונים הגיע לצי המלחמתי הפולני, אבל עובדה, הוא שירת אפילו בצוללת. איש גבה קומה היה בנם של הבעגאגונים, ומדי המלח הקרינו אושר על פני היהודים.

הבן המלח שהה בחופשה, וכאן אני מגיע למקרה שבו ראיתי לראשונה בחיי חייל במדי מלח ועוד יהודי כשר למהדרין.

באחד הימים הועמדו משמרות ליד חנותם של הבגאגונים ומנעו בכוח את כניסת הקונים. המלח במדים לא עבר על זה בשתיקה. (אני הרי באתי לראות את המלח). וכאן בעל כורחי נאלצתי לצפות במכות שהנחית בעגאגון הצעיר על עוכרי היהודים.

כאן נהגתי לפי האימרה הרוסית: כשנותנים קח, וכשמרביצים ברח. אני נהגתי לפי החלק השני של האימרה ועשיתי "ויברח". סקרן הייתי לראות כיצד נגמר העניין, ובכן בשבועות הבאים כבר לא עמדו משמרות ליד חנותם, אך הגויים בכל זאת הושפעו מהמאורע הטראגי והדירו את רגליהם מהחנות שעליה לא התנוססה הכרזה של ,בית עסק נוצרי".

                                         ++++++++    

החנות עמדה על תילה אחרי ההפצצות, אך שונאי היהודים ידעו כיצד לבוז את תוכנה.

לאחר כניסת הגרמנים לעירנו החנות עמדה בשיממונה ואת הבעגאגונים לא ראיתי יותר.

ידוע רק שהצוללות הפולניות ברחו לצרפת ויחד עימם בעגאגון הצעיר.