משפחת גרינברג

אחת המשפחות היהודיות הראשונות, שכבר במחצית השנייה של המאה ה-18 החלה למלא תפקיד חשוב בשדלץ, הייתה משפחת גרינברג. לימים התרחבה והייתה למשפחה ענפה מאוד.

אבי המשפחה הראשון היה ר' חיים גרינברג, שכבר באותה עת היה עתיר נכסים. ברשותו היו בתים ומגרשים רבים בשדלץ, שכמובן לימים, עברו בירושה לבני משפחתו.

בארכיון של שדלץ נמצאת הצוואה של ר' חיים גרינברג, שנכתבה בעברית בשנת 1790, ובה הוא מורה לבנו הבכור, דוד, לגבות מן העירייה 10,000 זהובים בעד המגרש שהוא מכר לה. כפי הנראה מדובר במגרשים, שעליהם עומדים כיום בנייני בית-המשפט המחוזי.

לר' חיים גרינברג היה עוד בן, אברהם, ובת אחד, הינדה.

משפחת גרינברג הייתה כנראה הראשונה שעמדה על הצורך בחשיבות לימוד הילדים את לשון המדינה. כך, למשל, מוצאים אנו בעיתון פולני מקומי משנת 1824, רשימה של תלמידות שסיימו את בית-ספר היסודי הממלכתי, וביניהן שמה של העלמה הינדה גרינברג משדלץ, שקיבלה ציון לשבח על הצטיינות בלימודים.

 

יצחק נחום ווינטרויב, מתוך "אבות מספרים שדלץ"