ספר "יזכור" לקהילת שדלץ לשנת ארבע עשרה לחורבנה

ספר "יזכור" לקהילת שדלץ לשנת ארבע עשרה לחורבנה

ארגון יוצאי שדליץ בישראל ובארגנטינה, 1956

בשנת 1956 יצא לאור "ספר יזכור לקהילת שדליץ- לשנת ארבע עשרה לחורבנה". הספר נערך והופק ע"י הארגונים של יוצאי שדליץ בישראל ובארגנטינה. העורך האחראי היה א.וו.יאסני, וחברי המערכת: יצחק כספי, פישל פופובסקי (דרומי) ודוד פאסובסקי (בן-יוסף).

הספר הודפס בארגנטינה (משיקולים כספיים וטכניים) אך הופץ גם בישראל. הספר נכתב ברובו ביידיש, בשל הרצון להפיצו בתפוצות הגולה, ומיעוטו נכתב והודפס בעברית.

החומר הכלול בספר משמש "אספקלריה על מאות שנים של חיים ויצירה ועל חלקו של הציבור היהודי בבנינה ובפיתוחה של העיר, בהרמת קרנה הכלכלי, התרבותי והחזותי" (דבר המערכת).

היקף הספר הוא 815 עמודים הכוללים תיאור הסטורי רצוף של המאורעות שהתרחשו בקהילה מאז כוננו בה חיי ציבור.

Previous slide
Next slide