ערב מלחה"ע הראשונה

שנים מעטות לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הסתמנה נהירה גדול של יהודים אל העיר שדלץ המתפתחת והמשגשגת במקום התפתח במיוחד ענף הבנייה, לא מעט עקב השריפות התכופות והצורך לשקם בתים, ולעיתים רבעים שלמים, שהיו למאכולת אש. בשנת 1902 ניסו פועלי הבניין היהודיים להתארגן באיגוד מקצועי משלהם, אבל נתקלו בהתנגדות עמיתיהם הפולניים, שדרשו מהם להצטרף לאיגוד הכללי של פועלי הבניין.

ענף תעסוקה מרכזי של יהודי שדלץ בתקופה זו היה ייצור נעליים, לפני המלחמה היו בשדלץ 132 בתי-מלאכה שעסקו בסנדלרות, ותוצרתם שימשה לא רק לצריכה מקומית כי אם שווקה גם ברחבי רוסיה. כן הועסקו בענף 190 שוליות ופועלים שכירים. עוד 38 אומנים, ייצרו מגפיים והעסיקה כ-90 שוליות ופועלים שכירים. אלה נרשמו כקבוצה נפרדת. סוחרים יהודיים מקומיים ושני בנקאים יהודיים, היו אלה שסיפקו את האשראי לרכישת חומרי הגלם ולשיווק התוצרת.

הענף השני בחשיבותו בקרב יהודי שדלץ היה ענף המחט. לפני המלחמה הוא סיפק תעסוקה ל-35 בעלי מקצוע עצמאיים ולכ-65 שכירים. גם הכובענות נפוצה למדי בקרב היהודים, וערב המלחמה עסקו בה 17 בעלי מקצוע עצמאיים ועוד 10 שכירים. בתום המלחמה הוחל בפיתוח תעשיית טקסטיל מודרנית בשדלץ, אך רק יהודים מעטים מצאו בה את פרנסתם.

בשנת 1900 החלה לפעול בשדלץ תנועת ה"בונד". התנועה פעלה באורח בלתי-חוקי, בדירה במרכז העיר. לפני מהפיכת 1905 אנשיה הפיצו מספר עלונים שהוכנו על-ידי פועלי דפוס יהודיים מקומיים, וכרוזים שהגיעו מוארשה. הם גם עמדו מאחורי השביתה הראשונה שפרצה אז בשדלץ – שביתת פועלי הנגריות. בשנת 1903 חשפה המשטרה הצארית את מרכז הפעילות המחתרתית של ה"בונד", אבל גם מאסר הפעילים והחרמת הפרסומים לא הביאו להפסקת הפעילות של התנועה בעיר. באותה שנה החלו לפעול בשדלץ גם קבוצות קטנות של "פועלי ציון" ושל "הציונים הסוציאליסטים" (צ"ס). את קבוצת "פועלי הציון" הקימו שליחי התנועה מביאליסטוק, ומשם גם נשלחו פרסומי המפלגה שהוצב בעיר. יהודים רבים הצטרפו גם לשורות המפלגה הסוציאליסטית הפולנית (P.P.S.).

עם התרחבות הפעילות הציונית בשדלץ הוקמה בעיר, בשנת 1900, מדרשה ציונית. בכינוס של ציוני רוסיה, שנערך במינסק ב-1902, השתתפו שני נציגים משדלץ, משה גולדברג ויהושע גולדפרב. באותה שנה הוקם בעיר סניף של אגודת "התחיה", ופעלה שם גם קבוצה של "בני ציון". בשנת 1907, לאחר גל הפרעות, עלתה קבוצת צעירים משדלץ לארץ-ישראל. בשנת 1912 ארגנו ציוני שדלץ כנס חגיגי לציון 30 שנה לחידוש ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל, והשתתפו בו יצחק גרינבוים ואפולינרי הארטגלאס, ממנהיגי התנועה הציונית בפולין.