צבי ליבירנט ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת צבי ליבירנט ז"ל

אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת

ליבירנט (ליוורנט)

רעייתו יונה, בנותיו חוה כץ ואורנה בירון
ושאר בני המשפחה 

  על פטירתו בשיבה טובה 
של אב המשפחה האהוב

צבי ליבירנט ז"ל

הצליח להימלט משדלץ לאיטליה ביחד
עם מר הרצל קווה, נשיא הארגון יל"א 

שלא תדעו עוד צער

חבריכם בארגון יוצאי שדליץ

דברים לזכר