ר' מתתיהו רובינשטיין

ר' מתתיהו היה אחד משרידי הדור הישן, מחסידי קוצק הזקנים ומהלמדנים הספורים בשדלץ. הוא היה אדם בעל שכל חריף וזיכרון חד, זכר הרבה סיפורים משדלץ של פעם, מאז ימי המרד. מי שביקש לדעת מה קרה באותם זמנים, לא היה לו אל מי לפנות אלא אל ר' מתתיהו, וזכה בשיחה מעניינת, שכולה דברי חידוד למדניים ומשלים יפים. חנותו ברחוב פפשצ'נה, שהיתה צמודה לדירתו, היוותה מעין בית ועד לחכמים.

לפני כחמישים שנה, כאשר למדנו יחד הלכות קידוש החודש של הרמב"ם, נוכחתי כי ר' מתתיהו היה ידען גדול באסטרונומיה והפגין בה בקיאות רבה בנושא זה. הוא גם למד קבלה וייחד את כל עתותיו לתורה ולעבודה, והתפלל ביחידות בבית-המדרש. תפילתו ארכה שעות ארוכות.

עם כל אדיקותו, לא היה ר' מתתיהו קנאי פנאטי. הוא נהג במתירנות ביחסו לדור הצעיר, והבין את שאיפותיו ואת דרישותיו.

בשנתיים האחרונות לחייו היה ר' מתתיהו חלש מאוד, ובכל זאת המשיך לעסוק בלימוד תורה. שלושה ימים לפני פטירתו עוד הלך לבית-המדרש להתפלל, והאריך בתפילה כמנהגו.

הוא נפטר בגיל 84. בלווייתו השתתף קהל רב מכל שכבות האוכלוסייה היהודית בשדלץ.