שמואל לוין 1920 – 2004

נולד בשדלץ. בעיר הולדתו קיבל השכלה יסודית ותיכונית. בוגר גימנסיה "ז'ולקייבסקי". חודשים ספורים לאחר שקיבל את תעודת הבגרות פרצה מלחמת העולם השנייה. בית משפחתו נהרס והמשפחה יצאה למסע נדודים ברחבי ברית-המועצות, שם איבד לוין את הוריו.

אחרי המלחמה חזר לפולין ונשאר בה שבועיים בלבד. התייצב לפעילות בתנועה הציונית. יחד עם קבוצת נוער חלוצית עבר מסע בן שנתיים לרוחבה של אירופה, פעל במחתרת ב"מוסד לעלייה", שהביא ארצה מעפילים בלתי-לגאליים, בדרכי הים.

עם הכרזת המדינה עלה ארצה, השתתף במלחמת העצמאות ובמבצע "קדש". במשך 35 שנה עשה בשירות המדינה.