גזרי עיתונות

בדף זה תוכלו לקרוא מבחר כתבות וידיעות חדשותיות שהתפרסמו בעיתונים שונים וקשורים בשדלץ ובקהילה היהודית בה.

בשלב זה מתפרסמים פה רק גזרי עיתונות בעברית, והם לקוחים כולם מארכיון "עיתונות יהודית היסטורית", המאגד בגרסה אלקטרונית עיתונים יהודיים שהתפרסמו בעבר בשפות, במדינות ובתקופות שונות.