ביליצר צריל ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת ביליצר צריל ז"ל

אנו משתתפים באבלו הכבד של מר

אריה ביליצר

ובני המשפחה

  על פטירתו 
של האב האהוב

צריל ביליצר ז"ל

שלא תדעו עוד צער

חבריכם בארגון יוצאי שדליץ

דברים לזכר