גלויה שנשלחה מהיודנראט בשדלץ ב-6 בנובמבר 1941

הגלויה נשלחה לשווייץ, עבור Relico (קיצור של Relief Committee for the War-Stricken Jewish Population)- הועדה לסיוע אוכלוסייה יהודית שנפגעה מהמלחמה, שהוקמה בג'נבה בספטמבר 1939 תחת חסותו של הקונגרס היהודי העולמי. הגלויה מאשרת קבלה של 8 חבילות שנשלחו מהועדה ליודנראט בשדלץ.