מעוניינים להנציח את יקיריכם באתר זה?

תוכלו לבחור באחת משתי האפשרויות:

בתפריט "זיכרונות ועדויות"

family-stories

בתפריט "הנצחה"

personal candles1
ההנצחה באתר כוללת בנייה של דף ייעודי המקושר לאתר "ארגון יוצאי שדלץ בישראל". בדף זה תוכלו לכלול את סיפור חייו של יקירכם או את קורותיהם של בני המשפחה שהגיעו משדלץ ומסביבתה.