חנה קונפורטי ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת חנה קונפורטי ז"ל

אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת

קונפורטי  

  על פטירתה ממחלה קשה 
של אם המשפחה האהובה

חנה קונפורטי ז"ל

בת 58 במותה 

שלא תדעו עוד צער

 

חבריכם בארגון יוצאי שדליץ

דברים לזיכרה