ניסוי פונטים

תלמידות שסיימו את

בית-ספר היסודי הממלכתי,

וביניהן שמה של העלמה

הינדה גרינברג משדלץ,

שקיבלה ציון לשבח על הצטיינות בלימודים.