אוקסנהורן מנחם ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת אוקסנהורן מנחם ז"ל

אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת

אוקסנהורן

האב ישראל, יליד שדליץ, וכל שאר בני המשפחה

  

על פטירתו הפתאומית של 
הבן, האח, הבעל והאבא

מנחם ז"ל


שלא תדעו עוד צער

חבריכם בארגון יוצאי שדליץ

דברים לזיכרו

מנחם ז"ל נפטר מדום לב בגיל 46 (שנת 2008).

השארת תגובה