אזכרה שנתית, נובמבר 2015

ביום ראשון, 29 בנובמבר 2015 התקיימה האזכרה השנתית ליהודי שדליץ שנספו בשואה,  בשלוחת בית הספר הבינ"ל להוראת השואה של יד ושם, היכל יהדות ווהלין, רחוב כורזין 10 גבעתיים.

בתכנית:

דברי ברכה: נציג הארגון

הרצאה: "הנשים בשואה", ד"ר נעמה שיק, מנהלת מחלקת תקשוב, ביה"ס הבינ"ל להוראת השואה ביד ושם.

במהלך הטקס הוקרן הסרט "שדלץ, החיים שלפני", בהפקת רחל יריב ואיריס חבר, דור שני.

שירה: רינת עמנואל.

השארת תגובה