גוטסדינר רחל ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת גוטסדינר רחל ז"ל

אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת

גוטסדינר

הבן ישראל גוטסדינר, הבת דניאלה יואל
וכל שאר בני המשפחה

  

על פטירתה של 
האם האהובה

רחל ז"ל


שלא תדעו עוד צער

חבריכם בארגון יוצאי שדליץ

דברים לזיכרו

יושבים שבעה בבית המשפחה, רח' הגלגל 37, רמת גן.

השארת תגובה