האם , גרופמן ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת האם האהובה למשפחת גרופמן

אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת

גרופמן

הבן שלמה, הבן יהודה, הבנות
הנכדים וכל שאר בני המשפחה

  על פטירתה
של האם האהובה

 

שלא תדעו עוד צער

חבריכם בארגון יוצאי שדליץ

דברים לזיכרו

השארת תגובה