הרצל קוה 1923 – 2015

נולד בעיר שדלץ למשפחה ובה הורים ושתי אחיות. בפרוץ מלחמת העולם השנייה עסק בלימודי ערב. עם כניסת הגרמנים לעיר נחטף יחד עם קבוצת גברים, ביניהם אביו ודודו. הצליח לברוח ולחזור לעיר הולדתו.

קווה חי בגטו עד לחיסולו בקיץ 1942. הוא ניצל בזכות גילו הצעיר, ונלקח על-ידי הגרמנים לעבודות כפייה. בזכות תושייתו ברח לאיטליה, נתפס, ונלקח למחנה של זרים עד פלישת בנות-הברית. באיטליה הצטרף כאזרח ליחידה של הבריגדה היהודית, עד שקיבל סרטיפיקט ועלה לישראל בקיץ 1944.

קווה רכש הכשרה מקצועית בתחום היהלומים, שבו עסק עד פרישתו לגמלאות. בישראל זכה להינשא ולהקים משפחה, חוליית המשך למשפחתו שנספתה כולה בשואה, ובזאת מימש את צוואתה הרוחנית של אמו, שאמרה לו ביום חיסול הגטו: "אתה תישאר בחיים".

הרצל קווה, יליד שדלץ, היה יו"ר ונשיא ארגון יוצאי שדלץ בישראל במשך שנים ארוכות, עד פטירתו בגיל 92.

ניתן לקרוא את סיפור הישרדותו המרתק של הרצל קווה באתר.