משה פק ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת משה פק ז"ל

אנו משתתפים בצערה של משפחת

הגב' עליזה פק

לימור, חנה, ירחמיאל וענת

  

על פטירתו של אבי המשפחה

משה פק ז"ל

 

שלא תדעו עוד צער

חבריכם בארגון יוצאי שדליץ

דברים לזיכרו

השארת תגובה