youth-organizations-and-parties

אוסף עשיר של צילומים המתעדים את חייהם של בני הנוער שהיו חברים בתנועות נוער שונות בשדלץ וכן את אנשי הציבור שהיו פעילים במפלגות שונות, רובן ציוניות, במהלך השנים טרם המלחמה. התמונות מציגות מארג חיים עשיר ומגוון, עם חיים פוליטיים סוערים ומסגרות מגוונות שהעסיקו את הצעירים במהלך היומיום.