מודעות אבל

גוטסדינר רחל ז"ל

  קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת גוטסדינר רחל ז"ל אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת גוטסדינר הבן ישראל גוטסדינר, הבת דניאלה יואל וכל

קרא עוד »

שמאי פיינהולץ ז"ל

  קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת שמאי פיינהולץ ז"ל אנו משתתפים בצערה של משפחת פיינהולץ – בן-נחום ושל חבר הועד יהודה בן-נחום   

קרא עוד »

משה פק ז"ל

  קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת משה פק ז"ל אנו משתתפים בצערה של משפחת הגב' עליזה פק לימור, חנה, ירחמיאל וענת    על

קרא עוד »

האם , גרופמן ז"ל

  קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת האם האהובה למשפחת גרופמן אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת גרופמן הבן שלמה, הבן יהודה, הבנות הנכדים וכל

קרא עוד »

יגוז'ינסקי אהרון ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת יגוז'ינסקי אהרון ז"ל אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת יגוז'ינסקי הבן שאול, הבת מרים הנכדים, הנינים וכל שאר

קרא עוד »

ביליצר צריל ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת ביליצר צריל ז"ל אנו משתתפים באבלו הכבד של מר אריה ביליצר ובני המשפחה   על פטירתו  של האב האהוב צריל

קרא עוד »

אברהם סוחוזיברסקי ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת אברהם סוחוזיברסקי ז"ל אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת סוחוזיברסקי הילדים: שוקי סלע, משה סלע ואיילה עובד הנכדים

קרא עוד »

צבי ליבירנט ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת צבי ליבירנט ז"ל אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת ליבירנט (ליוורנט) רעייתו יונה, בנותיו חוה כץ ואורנה בירון

קרא עוד »

חנה קונפורטי ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת חנה קונפורטי ז"ל אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת קונפורטי     על פטירתה ממחלה קשה  של אם המשפחה האהובה חנה קונפורטי ז"ל

קרא עוד »

חיה-רבקה שקלרז' ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת חיה-רבקה שקלרז' ז"ל אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת שקלרז' – גלעד בנה יהושע, בתה אילנה ובני ביתם 

קרא עוד »

עוז ניצן ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת עוז ניצן ז"ל אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת ניצן – טבקמן אמו גבי ניצן, אשתו, ילדיו וכל בני

קרא עוד »

חנינא שטיינברג ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת חנינא שטיינברג ז"ל אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת שטיינברג, חצובי ואולניק הגב' רבקה חצובי, שושנה אולניק ובני ביתן    על

קרא עוד »

ציפורה (פייגה) רוזנבלט ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת … אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחות רוזנבלט ושגיא הבעל אריה, הילדים דבורה (שגיא) ועופר, הנכדים והנינים         על

קרא עוד »

הרצל קווה ז"ל

  קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת הרצל קווה ז"ל אנו משתתפים באבלה של משפחת קווה הבת יהודית גולדמן וב"ב, הבן איתן קווה וב"ב,

קרא עוד »

חנן חצובי ז"ל

  קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת חנן חצובי ז"ל       אנו משתתפים באבלן של משפחות חצובי ורפן רעייתו הגב' רבקה חצובי, הבן

קרא עוד »

גניה חיבובסקי ז"ל

  קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת גניה חיבובסקי ז"ל אנו משתתפים באבלן של משפחות חיבובסקי  וחבר הבן חנן, הבת איריס, הנכדים ושאר בני

קרא עוד »

טובה אברבנאל ז"ל

קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת טובה אברבנאל ז"ל אנו משתתפים באבלן של משפחות אברבנאל, לוין ומצא הבנות חוה וזיוה, הנכדים       

קרא עוד »

זאב פרידמן ז"ל

  קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת זאב פרידמן ז"ל אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת פרידמן בניו אריה ויהושע פרידמן ובני ביתם   על

קרא עוד »

האם לבית טבקמן ז"ל

  קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת האם לבית טבקמן ז"ל אנו משתתפים באבלה הכבד של חברת הועד תמי מאיר – טבקמן ובני המשפחה   על

קרא עוד »

ציפורה נחמו ז"ל

  קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת ציפורה נחמו ז"ל אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת נחמו הבן יינון, האחים וכל שאר בני המשפחה   על

קרא עוד »

אוקסנהורן מנחם ז"ל

  קהילת יוצאי שדלץ מודיעה בצער על פטירת אוקסנהורן מנחם ז"ל אנו משתתפים באבלה הכבד של משפחת אוקסנהורן האב ישראל, יליד שדליץ, וכל שאר בני

קרא עוד »