תולדותיה של שדליץ

שדליץ הינה עיר מחוז בחבל מאזובייצקי (Województwo Mazowieckie) השוכנת כ-100 ק"מ מזרחית לוורשה, על אם הדרך הראשית המוליכה מברלין דרך  ורשה למינסק ומוסקבה. שדלץ הייתה ועודנה גם צומת חשובה למסילות ברזל המוליכות מדרום וממערב לצפון ולמזרח. בערב מלחמת העולם היו בשדלץ כ40 אלף תושבים, כאשר כ40% מהם (15,600) היו יהודים אשר התגוררו בעיקר במרכז העיר.

ערב מלחה"ע הראשונה

שנים מעטות לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הסתמנה נהירה גדול של יהודים אל העיר שדלץ המתפתחת והמשגשגת במקום התפתח במיוחד ענף הבנייה, לא מעט עקב

קרא עוד »

ימי מלחה"ע הראשונה

כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, חנתה בשדלץ המפקדה הצבאית הרוסית של האזור ובראשה הגנרל דניאלוב. הרוסים עמדו לגרש את היהודים, שכן היה זה אזור קרבות. הודות

קרא עוד »

לאחר מלחמת העולם הראשונה

לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה, כשלגיונות פולניים התארגנו למאבק על עצמאות פולין בהנהגתו של פילסודסקי, הצטרפו גם מתנדבים יהודיים משדלץ לאחד הלגיונות האלה, שנוסד בנובמבר

קרא עוד »

הכלכלה בין שתי מלחמות עולם

בתקופה שבין שתי מלחמות העולם לא חלו שינויים מהותיים בתעסוקת יהודי שדלץ, לבד מהתפתחות מספר תחומים חדשים. התחרות עם האיגודים המקצועיים הפולניים דחקה את היהודים

קרא עוד »

עסקנות בין שתי מלחמות עולם

בשנות ה-30 התחזקה בקרב האיגודים המקצועיים השפעת ה"בונד" על חשבון המפלגה הקומוניסטית. בתקופה זו נתרבו במיוחד אצל פועלי המחט המאבקים הפנימיים בין תומכי ה"בונד" לבין

קרא עוד »

תקופת המלחמה- הגטו

באפריל 1940 ביצעו הגרמנים רישום של כל הגברים היהודיים בגילאי 16 עד 60, ובנובמבר 1940 בוצע מפקד אוכלוסין לאותם רחובות בהם היה רוב יהודי. בתוך

קרא עוד »

הגירוש וחיסול הגטו

ב-22 באוגוסט 1942, שבת, ט' באלול תש"ב, בחצי הלילה הקיפו את הגטו גרמנים, אוקראינים ושוטרים פולניים. בבוקר גורשו כל היהודים לעבר בית-העלמין הישן ליד בית-הכנסת.

קרא עוד »

השנים שלאחר המלחמה

דברים אלו, המתאר ביקור בשדלץ לאחר המלחמה, לקוחים מספרו של מ. צאנין, "תל עולם: מסע על פני 100 קהילות נחרבות". מיהודי שדלץ ניצלו מתי מספר.

קרא עוד »